Uudised

25.10.2019 Raamatute "Eesti jõed" ja "Eesti järved" esitlus

Sellel sügisel on kirjastuse Varrak  loodusraamatute sarjas "Roheline raamat" ilmunud kaks Eesti veekogusid käsitlevat raamatut: "Eesti järved" ja "Eeesti jõed". Mõlema raamatu esitlus toimub 25. oktoobril kell 14.00 Eesti Maaülikooli peahoone aulas. Sõna saavad kirjastuse esindaja, õppetooli juht ja autorid. Esitlusel on võimalik mõlemat raamatut soetada soodushinnaga 18 EUR /tk.

 

Eesti järved, 256 lk
Autorid: Anu Palm, Helle Mäemets, Henn Timm, Ingmar Ott, Kairi Maileht, Katrin Saar, Margot Sepp, Ronald Laarmaa, Teet Krause
Sellesse raamatusse on koondatud seireandmed ja teave 96 tuntuma Eesti järve kohta, mida Limnoloogiakeskuse teadlased on sellel sajandil põhjalikumalt uurinud. Süsteemselt on esitatud mitmesugust informatsiooni, alustades järve morfomeetrilistest omadustest ja keemilisest koostisest kuni erinevate elustikurühmadeni välja. Näiteks saab raamatust infot füto- ja zooplanktoni, suurselgrootute ehk makrozoobentose, suurtaimede ehk makrofüütide ning kalade kohta, ühtlasi on toodud info ka looduskaitsealuste liikide või muude loodusväärtuste esinemise kohta. Raamatu üldosas tutvustatakse erinevaid järvedega seotud nähtusi ja omadusi. Näiteks saab raamatust vastuse, miks mõnes järves on vesi läbipaistev, mõnes järves aga sogane, roheline või suisa pruun. Kindlasti ei saa üle ega ümber inimtegevuse negatiivsest aga ka positiivsest mõjust seisuveekogudele. Paraku on rohkem näiteid esimeste kohta. Droonid on suureks abiks ka järveuurijatele, seetõttu peavad autorid raamatu üheks suureks väärtuseks ka mitmeid droonifotosid. Mõnikord on pilt isegi kõnekam, kui tekst. Uuemate andmetega järveraamatu vajadust tajusid eriala spetsialistid juba kaua aega, viimasest sarnasest on möödas juba üle 40 aasta. Arvukas Limnoloogiakeskuse järveuurijate kollektiiv võttis kokku ja üldistas viimase 20 aasta seiretulemused. See võiks olla aluseks ja abimaterjaliks mitmetele teistele spetsialistidele (nt keskkonnaspetsialistid, -uurijad, õpetajad, tudengid jt) järvede kirjeldamisel ja mõtestamisel. Raamatu sisuga saate tutvuda SIIN(link)

 

Eesti jõed, 312 lk
Autorid: Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall, Sirje Vilbaste
Ülevaade Eesti jõgedest, nende toimimisest, taimedest ja loomastikust – mis on jõgi ja miks nad on sellised, nagu nad on. Autorid tutvustavad 64 suuremat, erilisemat või piirkondlikult olulisemat jõge. Raamatusse valitud jõgede kohta on esitatud mitmesugust informatsiooni, näiteks tuleb juttu jõe-elustikust, sh pealiskasvust, suurtaimedest, suurselgrootutest ja kaladest, lisaks on iga jõe kirjeldamiseks välja toodud üldinfo, iseloomustus ning seisundihinnang. Raamatus meenutatakse ühtlasi ka seda, mida tähendab jõgi kui ökosüsteem. Viimase samanimelise raamatu ilmumisest on möödas 18 aastat. Vahepeal on uurijate sõnul juurde tulnud aga palju uusi andmeid, samuti on raamatu autorid aja jooksul uusi tarkusi kogunud. Lisaks neljale põhiautorile on raamatu koostamisel olnud kaasatud ka rohkelt andmedoonoreid, nõuandjaid ja teisi abilisi. Raamat on illustreeritud rohkete fotodega.