Uudised

Väitekirja kaitsmine 27.06.2019: Kaie Metsaots - Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaie Metsaotsa väitekiri "Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana / Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 27. juunil kell 10:15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D239.

Doktoritöö juhendaja on Prof. Kalev Sepp. Oponendiks on Prof. Dr. Dietwald Gruehn (Chair of Landscape Ecology and Landscape Planning of School of Spatial Planning, TU Dortmund University).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/5167