Uudised

Väitekirja kaitsmine 19.06.2019: Karin Nurme - Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadi poolt

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Karin Nurme väitekiri "Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadi poolt / Encoding of environmental heat by the sensory triad of insects antennal thermo- and hygroreceptor neurons" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval 19. juunil kell 14:15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D239.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Enno Merivee, Dr. Anne Must ja Dr. Ivar Sibul. Oponendiks on Prof. Dr. Christoph Kleineidam (University of Konstanz, Germany).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4883