Uudised

Väitekirja kaitsmine 06.06.2019: Jiayan Ye - Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Jiayan Ye väitekiri "Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile / Quantitative scaling of foliage photosynthetic characteristics and release of constitutive and induced volatiles with severity of biotic stress" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 6. juunil kell 9:15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajaks on professor Ülo Niinemets, oponendiks on professor Jarmo K. Holopainen (University of Eastern Finland).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4822