Uudised

Väitekirja kaitsmine 21.05.2019:  Marju Tamm - Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marju Tamme väitekiri "Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres / Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 21. mail kell 11.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D239.

Doktoritöö juhendajateks on professor Tiina Nõges ja teadur René Freiberg. Oponendiks on Dr. Silvia Newell (Wright State University, USA).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4680