Uudised

Väitekirja kaitsmine 21.05.2019:  Margot Sepp - Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Margot Sepa väitekiri "Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga / Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 21. mail kell 14.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D239.

Doktoritöö juhendajaks on professor Tiina Nõges, oponendiks on Dr. Silvia Newell (Wright State University, USA).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4677