Uudised

Projekt Blue Health: Küsitlus Tartu ja Tallinna veega seotud linnamaastikke kohta 

BlueHealth projekti raames uurivad EMÜ Maastikuarhitektuuri õppetooli teadurid Tallinnas ja Tartus asuvaid veega seotud linnamaastikke. Väliruumi, mis on seotud näiteks mereranna, jõgede, järvede, purskkaevude jmt. Huvi pakub, milliseid veega seotud kohti inimestele meeldib  külastada ning milliseid tegevusi inimesed seal teevad. Uurimusega püütakse välja selgitada, millist efekti erinevate veega seotud kohtade külastamine inimeste tervisele ja heaolule omab. Küsitlus on interaktiivne ning võtab aega umbes 20 minutit. Küsitlusest osa võtja peab olema vähemalt 16 aastane. Kõik kogutavad andmed jäävad anonüümseks.
Tallinna link: https://app.maptionnaire.com/et/2787 
Tartu link: https://app.maptionnaire.com/et/3497
Võimaluse korral jaga küsitlust ka teiste tallinlaste ning tartlaste seas. Küsitlus kestab suve keskpaigani.