Uudised

Olmejäätmete sorteerimise küsitlus Tartu ja Pärnu kortermajade elanikele (kuni 12. 04)

Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse eriala üliõpilane Kätlin Ild viib läbi uurimustööd, mille teemaks on Tartu ja Pärnu linna kortermajade elanike valmisolek olmejäätmete liigiti kogumiseks. 

Uurimispiirkondadeks on valitud haldusreformieelsetes piirides Tartu ja Pärnu linnad ning sihtrühmaks rohkema kui 10 korteriga kortermajade elanikud. 

Lõputöö eesmärgiks on leida vastused järgmistele küsimustele: kas Pärnu ja Tartu kortermajade elanikud sorteerivad jäätmeid, millised on suurimad takistused edukaks sorteerimiseks ning mis motiveeriks inimesi jäätmeid liigiti sorteerima.
Küsimustikule saab vastata 12. aprillini 2019
KÜSIMUSTIK