Uudised

Väitekirja kaitsmine 11.03.2019:  Marek Maasikmets - Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marek Maasikmetsa väitekiri "Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks / Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 11. märtsil kell 10.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on professor Valdo Kuusemets, dr. Erik Teinemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) ja dotsent Hans Orru (Tartu Ülikool). Oponendiks on Dr. Heikki Junninen (Helsingi Ülikool/Tartu Ülikool)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4587