Uudised

Väitekirja kaitsmine 12.12.2018: Gabriella Kovács - Peremeestaimede ja maastikuelementide mõju kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tasemele

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Gabriella Kovácsi väitekiri "Peremeestaimede ja maastikuelementide mõju kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tasemele / Effect of host plants and land use on cabbage seed weevil infestation and associated parasitoids" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval 12. detsembril kell 10.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on dotsent Eve Veromann ja prof. emeritus Anne Luik. Oponendiks on Prof. József Kiss (Szent István University, Hungary)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/4531