Uudised

30.10.2018: Teaduslik-praktiline konverents „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses" 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimetervise õppetool ja Eesti Taimekaitse Selts korraldavad 30. oktoobril 2018. a Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) teaduslik-praktilise konverentsi „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses“. 

Konverentsil osalemiseks palutakse registreerida end elektroonilise vormi kaudu hiljemalt 24. oktoobriks.

Konverentsil käsitletavad teemad on:

  • Ristõielised õlikultuurid ja nende võrdlus ning agrotehnilised võtted saagi ja kvaliteedi parendamiseks
  • Kliimamuutused: ilmastiku häiringud ja taimede reaktsioon
  • Kahjustajad rapsil
  • Ristõieliste maakirpude püünistaimed
  • Maastiku mõju rapsikahjustajatele ja nende looduslikele vaenlastele
  • Parasitoidid ja pestitsiidid – pestitsiidide mõju parasitoididele
  • Ristõieliste nuuter ja sellega seonduvad probleemid
  • Alternatiivsetest võimalustest taimekaitses

Lisainfo ja registreerumine: 
http://eestitaimekaitse.emu.ee/et/uudised-ja-sundmused/

Konverentsi rahastab "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"

Lisainfo: Katrin Jõgar, tel: 7313530, e-post: katrin.jogar@emu.ee