Uudised

Maaülikool arendab keskkonnaõpet Mongoolias ja Vietnamis

Foto: Erakogu

Eesti Maaülikool alustas juhtpartnerina Erasmus+ projektis „Keskkonnapoliitika, -korralduse ja –tehnoloogia integreeritud doktoriõppe programm“, mille eesmärk on parendada keskkonnavaldkonna doktoriõpet Ukraina, Mongoolia ja Vietnami partnerülikoolides. Lisaks edendada ülikoolidevahelist koostööd ning õpirännet.

Programm näeb ette keskkonnateaduste doktorikooli loomist igas partnerülikoolis. „Meie partnerülikoolides on doktoriõpe olnud pikalt killustunud, näiteks on doktorandid suuresti jaotatud osakondade vahel. See sarnaneb 1990ndate olukorrale Eestis. Doktorikoolide loomine aitab aga koondada parimat kompetentsi, moodustada riigi tasandil koostöövõrgustikku, luua sidemeid ettevõtetega ning kuvada doktoriõpet laiemalt ka ühiskonnas,“ kirjeldas doktorikooli väärtusi maaülikooli professor ja projekti koordinaator Kalev Sepp. „Seejuures saame meie jagada oma kogemusi doktorikooli ja doktoriõppekavade arendamisel ning õppetöö kvaliteedi juhtimisel.“

Plaanis on välja töötada uued ja täiendada olemasolevaid õppeaineid 30 ESTC mahus, sh koostada neile ka veebipõhised õppematerjalid (MOOC), veel koostada ülevaade uudsetest keskkonnateaduste uurimisteemadest ning esitada nende kirjeldused. Lisaks korraldatakse projekti jooksul kolm suvekooli, millest esimene toimub Budapestis just praegu, kuni 4. juulini koostöös Euroopa Keskkonnaameti ja Kesk-Euroopa Ülikooliga teemal The Precautionary Principle in Sustainability Transitions“.  Järgmine suvekool teemal „Looduspõhised lahendused tarkadele linnadele. Nature-Based Solution for Smart Cities.“ toimub 13.–26. augustil Valgevenes.

Projektis osalevad kolm ülikooli Euroopa Liidust ning seitse ülikooli partnerriikidest. Projekti kestvus on kolm aastat. Projekti koordinaatorid Eesti Maaülikoolist on professor Kalev Sepp ja vanemteadur Anton Shkaruba ning tegevjuhid nooremteadurid Henri Järv ja Diana Pungar. Rohkem infot http://intense.network.