Uudised

Väitekirja kaitsmine  15.06.2018: Katrin Kaldre -  Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Astacus astacus L.) asurkondadele Eestis

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Katrin Kaldre väitekiri "Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Astacus astacus L.) asurkondadele Eestis / Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus L.) populations in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandusteaduste erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 15. juunil kell 10.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5-2A1.

Doktoritöö juhendajateks on Prof. emer. Tiit Paaver ja prof. Riho Gross. Oponendiks on prof. Leopold Füreder (Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3929