Uudised

Agroforum 2018 - Põllumajanduse digitulevik, 17-19 aprill 2018, Tartu

Juba kuuendat korda toimuva konverentsi ambitsioon on olla omas Kirde-Euroopa regioonis sillaks  ida-lääne suunal poliitikafoorumina põllumajanduse ja maaelu valdkonnas. Konverentsi formaadi eripäraks on sektori kolme põhiagendi (teadus, poliitika ja ettevõtlus) koosarutelu ning tuginemine valdkonna peamistele rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Teemaks on seekord põllumajanduse toodetud digiandmed, nende kasutamise õigused ja kohustused. Digiandmed tekivad nii põlluharimises, loomakasvatuses, kui toidutootmises. Andmed puudutavad mullastikku, väetiskasutust, taimekaitsevahendite kasutust, saagikust, loomade tervist ja jõudlust, tooraine päritolu, lisa-ainete kasutamist, säilivust jpm. Andmete tekke juures on küsimus, kellele nad kuuluvad – kas põllumehele või tehnoloogiafirmale. Päris selged pole ka andmete kasutamise õigused: kellele võib andmeid avaldada ja kes võib andmeid kasutada? Ja kasutamise puhul tekib küsimus, et kas keegi peaks kellelegi selle eest maksma?

Foorumile on kutsutud Läänemere äärsete riikide Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Venemaa, ning EL-i idapartnerluses osalevate riikide Ukraina, Valgevene, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia esindajad. Avaettekanded on FAO, OECD ja Euroopa Komisjonilt. Esimese päeva lõpetab provokatiivne diskussioon teemal kas ja kui palju mõjutab võimu koondumine põllumajandussektoris toidutootmist ning julgeolekut.

Et foorum leiab aset Tartus toimuva iga-aastase Maamessi ajal, on osavõtjatel võimalus külastada ka Eesti ja kogu Põhja-Euroopa üht suuremat ja populaarsemat messi.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine enne 6. aprilli aadressil http://agroforum.emu.ee/et/registreerimine/. Konverentsi töökeelteks on inglise ja vene, sünkroontõlkega.

Üksikasjalik info möödunud ja tulevaste konverentside kohta on saadaval konverentsi ingliskeelsel kodulehel:  http://agroforum.emu.ee/.