Uudised

08.03.2018 Avalik loeng: dr Anton Shkaruba - Rural–urban peripheries under socioeconomic transitions in Belarus and Russia: Changing planning contexts, lasting legacies, and growing pressure

8. märtsil kell 14.30 toimub Kreutzwaldi 5-2C5 dr Anton Shkaruba ettekanne: "Rural–urban peripheries under socioeconomic transitions in Belarus and Russia: Changing planning contexts, lasting legacies, and growing pressure​".

Dr Anton Shkaruba töötab Kesk-Euroopa Ülikooli keskkonnateaduste osakonnas külalisõppejõuna ja juhib keskkonnakonsultatsiooni ettevõtet EDRA RTE Hollandis. Ta on keskkonnateadlane, kelle uurimissuunad on: kogukondlik jätkusuutlikus, looduskapitali hindamine, loodusressursside kasutamine ja kaitse (mets, elurikkus, maaressurss), paindlik keskkonnajuhtimine, keskkonnakaitse ajalugu, säästlik linnaplaneerimine, keskkonnaharidus, loodushoid ja ääremaastumine.

Oma ettekandes tutvustab ta Jean Monnet uurimisprojekti tulemusi.

Dr Shkaruba on kutsutud ettekannet pidama, kuna tema uurimissuunad on väga lähedalt seotud PKI keskkonnakaitse ja maastikukorralduse ja maastikuarhitektuuri õppetooli uurimistemaatikaga. Mitmed tema uurimisvaldkonnad haakuvad keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide uurimisteemadega. Kavas on arutada keskkonnakorralduse konverentsi korraldust Maateaduste ja ökoloogia doktorikool raames 2019. aastal.

Lisainfo: prof. Kalev Sepp, kalev.sepp@emu.ee