Uudised

13.03.2018 Konverents "Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis"

13. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas konverents "Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis". Konverentsi korraldajateks on Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, MTÜ Eesti Maaturism, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EASi turismiarenduskeskus koostöös loodusturismi ettevõtjatega. Konverentsi ideeks on kutsuda kokku loodusturismi asjalised erinevatelt tasanditelt, et üheskoos läbi mõelda tee Loodushoiu ja turismi instituudi loomisest, millest tänavu täitub 80 aastat, kuni tänapäevani ning vaadata üle loodusturismi praegune koht ning tulevikuvõimalused. 

 • Milline võiks olla Eesti turismikuvand 50 aasta pärast ning milline osa on selles loodusel ja sellega seonduval turismil?
 • Kas Eestisse reisitakse edaspidigi puhta ja hästi hoitud looduse ning sealt pärit toidu pärast?
 • Kas looduses viibimisega seonduvate turismitoodete ja -teenuste arendamine loob meile pikemas perspektiivis konkurentsivõime?
 • Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub see meie turismiettevõtjatele nüüd ja edaspidi?
 • Kas Eesti võimalus tulevikuks oleks eristuda vastutustundliku ja keskkonnahoidliku turismi eestvedajana, kasvatades samal ajal nii turismitulu kui hoides meie loodusväärtusi ja keskkonda?

 

ESIALGNE KAVA: 
 

10.00-10.30   Kogunemine, kohv

10.30-12.30   Ettekanded

• Avasõnad - Aret Vooremäe (Eesti Maaülikool, Põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, direktor)

• Loodusturismiteadus - Tiiu Kull  (Eesti Maaülikool, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool, professor)

• Avara pilguga Eesti loodusturismi võimalustest - Hendrik Relve (Looduse-, rännu- ja kirjamees)

• Süvahuviga loodusturistist välismaalt - Mati Kose (Naturum OÜ, loodusfotograaf, loodusturismi ettevõtja)

• Loodusturism ja keskkonnateadlikkus - Asta Tuusti  (Keskkonnaministeerium, keskkonnateadlikkuse nõunik)
 

12.30-13.30   Lõuna

13.30-14.50   Ettekanded

• Koostööst Metsähallituse ja ettevõtjate vahel Soome rahvusparkides - Matti Tapaninen (Metsähallitus, looduskasutuse planeerimise peaspetsialist)

• RMK külastajauuringute tulemustest - Kerli Karoles-Viia (RMK, külastuskorralduse osakond, kavandamise-seire spetsialist)

Tarmo Mutso (EASi turismiarenduskeskus, direktor)(teema täpsustamisel)
 

14.50-15.00 Sirutuspaus

15.00-16.10 Töörühmad

 1. EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) märgis, kellele ja milleks
  Läbiviijad: Raili Mengel, Ly Siilak (MTÜ Eesti Maaturism), Aivar Ruukel (Viis Aastaaega OÜ, Soomaa.com, loodusturismi ettevõtja)
 2. Loodusturismi ressursid ja väärtusahelapõhine biomajandus
  Läbiviijad: Bert Rähni (NaTourEst OÜ ja OÜ 360 kraadi, loodusturismi ettevõtja), Marjaana Rim (Eesti Maaülikool, Loodusturismi magistrant), Tarmo Pilving (Eesti Maaülikool, nooremteadur, MTÜ Teadlikud Elamused (Experiest))
 3. Giidita retked looduses
  Läbiviijad: Maris Kivistik (Keskkonnaamet, keskkonnahariduse osakonna juhataja) ja Asta Tuusti (Keskkonnaministeerium, keskkonnateadlikkuse nõunik)
  Töötoas antakse ülevaade giidita retkede võimalustest (kodulehed, äpid ja muud rakendused), analüüsitakse loodust tutvustavaid infotahvleid, et leida vastus küsimusele, milline on hea infotahvel
 4. Ligipääsetavus (loodus)turismis
  Läbiviijad: Marion Bobkov (Accessible Baltics OÜ, giid ja reisikorraldaja erivajadustega inimestele), Daniel Kotsjuba (Eesti Kunstiakadeemia, universaaldisaini lektor, Ligipääsetavuse Nõukogu liige), Eha Kägu (atesteeritud giid, Viljandi ja Viljandimaa)
 5. Päranditurism, pärimus ja loodus turismis
  Läbiviijad: Pille Saarnits (Keskkonnaamet, looduskasutuse spetsialist, Ulgumaa OÜ), Eda Veeroja (Mooska OÜ, Mooska talu perenaine)
   

16.10-16.30   Kohvipaus
                     

16.30-17.45   Paneeldiskussioon – Eesti loodusturismi arenguvõimalused ja –vajadused.  Juhib Märt Treier    

MKM, KeM, RMK, KeA , EAS TAK esindajad,  LT ettevõtjad (osalejad täpsustuvad)
 

17.45-18.15   Töörühmade kokkuvõtted, konverentsi lõpetamine


Konverents on osalejatele tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed/registreerumine


Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Keskkonnaamet.