Uudised

Väitekirja kaitsmine 26.02.2018: Shuai Li - Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Shuai Li väitekiri "Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul / Induction of volatile organic compound emissions from leaves upon ozone and methyl jasmonate (MeJa) treatments" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 26. veebruaril kell 12.15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5-2A1.

Doktoritöö juhendajaks on prof. Ülo Niinemets. Oponendiks on dr. Silvano Fares (Research Centre for Forestry and Wood, Italy)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3796