Uudised

Projekt Blue Health: Avalik hääletus Anne kanali äärsete puhkeobjektide kujundusvariantide üle

2018 aasta kevadel ehitatakse projekti Blue Health raames Anne kanali äärde üks puhkeobjekt. Palun valige võimalike variantide seast oma lemmik. Rahvusvahelise interdistiplinaarse BlueHeatlh projekti eesmärgiks on uurida, kuidas inimesed kasutavad veealasid ja kuidas veealade kasutus mõjutab inimeste tervist ja heaolu. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu poolt Horisont 2020 programmist. Oma lemmikule saate hääle anda SIIN VEEBIANKEEDIS (hääletus suletakse 31. detsembril). Lähemalt saate nelja valikuvarianti uurida selle postri vahendusel.