Uudised

Väitekirja kaitsmine 11.12.2017: Ene Tooming - Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ene Toomingu väitekiri "Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele / The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the basic behaviours of agriculturally important carabid beetles" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 11. detsembril kell 14.15 Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

 

Doktoritöö juhendajad on Enno Merivee ja Anne Must. Oponent on prof. Pietro Brandmayr (University of Calabria, Italy).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3735