Uudised

Teaduslik-praktiline konverents Agronoomia 2018 (abstraktide esitamise tähtaeg 01.12.2017)

Eesti Maaülikool kutsub kõiki osalema konverentsil „Agronoomia 2018“, mis toimub 7. märtsil 2018. a. algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas. Konverents on suunatud põllumajandustootjatele ja toimub taimekasvatuse pikaajalise programmi raames. Konverentsi puhul antakse välja põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik.
Lisaks oodatakse sooviavaldusi stendiettekanneteks kõigist agronoomia valdkondadest. Kogumiku artiklite pealkirjad ja abstraktid palume esitada 1. detsembriks 2017.a. e-posti aadressile maarika.alaru@emu.ee (Maarika Alaru). Vastavalt nõuetele vormistatud artiklid palume esitada 10. jaanuariks 2018. a.  Artikli vormistamise näidis: artikli_naidis.doc
Sooviavaldused stendiettekanneteks esitada hiljemalt 13. veebruariks 2018
. E-kirja teemareale märkida „Agronoomia2018“.

 

Artiklid pikkusega 4, 6 või 8 lk palume esitada Microsoft Office Word (või rtf) vormingus. Artikli vormistamise näidisfail on vormindatud nõuetele vastavate laadidega. Näidise sees on lisaks muudele juhistele kirjas ka konkreetsed vormistuse selgitused juhuks, kui näidist ei ole mingil põhjusel võimalik sisestuseks kasutada. Katsetel põhinevad andmed peavad olema statistiliselt töödeldud. Kõik artiklid eelretsenseeritakse ja avaldatakse nii eestikeelses trükitud kogumikus kui ka Internetis.

Lisainfo: maarika.alaru@emu.ee