Uudised

TalveAkadeemia teadustööde konkurss (abstraktide esitamise tähtaeg on 26. november)

TalveAkadeemia korraldab juba 15. korda eestikeelsete teaduslike lühiartiklite konkurssi! Oled teinud huvitava uurimuse mõnes õppeaines, kaitsnud hiljuti lõputööd või koguni avaldanud artikli? Jaga enda avastusi ja saadud tulemusi ning osale! Konkursist on oodatud osa võtma nii bakalaureusetudengid, magistrandid, doktorandid ning vilistlased, kes on lõpetanud ülikooli vähem kui 2 aastat tagasi - töid hinnatakse kahel tasemel!

9 põhjust miks peaks TalveAkadeemia konkursil osalema:

  1. saab harjutada eesti keeles akadeemilise teksti kirjutamist (tuleb kasuks lõputööde kirjutamisel).
  2. tagasiside oma uurimusele erinevatelt retsensentidelt.
  3. võimalus osaleda kirjutamiskoolitusel, kus käsitletakse, mida tähele panna akadeemiliste tekstide koostamisel, mida vältida, mis on head tavad jne.
  4. võimalus osaleda posterettekande koostamise koolitusel ja hiljem sellega esineda.
  5. võimalus osaleda esinemiskoolitusel, kus saad oma harjutada avalikku esinemist, personaalset tagasisidet jne.
  6. võimalus esineda TudengiTeaduse päeval ettekandega, mis annab väga hea kogemuse ja võimaluse oma uurimuse jagamiseks teistega.
  7. saab avaldada oma artikli TalveAkadeemia kogumikus. 8. põnevad kontaktid teiste erialade ja ülikoolide tudengitega. 9. võimalus võita 500 € suurune stipendium ning teisi ägedaid auhindu!

Osalemiseks esita lühike eestikeelne kokkuvõte (abstrakt) oma uurimistööst enne 26.11.17 ning kuni 8 leheküljeline artikkel 4. veebruariks. Abstraktisaatjatele on koolitused tasuta. Abstraktide esitamine: http://talveakadeemia.ee/esita-abstrakt/