Uudised

Maaülikooli uus Rohelise Ülikooli strateegia puudutab ühiskonda laiemalt

26. oktoobri pärastlõunal kinnitas Eesti Maaülikooli nõukogu ülikooli arengukavast lähtuva „Rohelise Ülikooli strateegia“ aastani 2025. Võrreldes eelneva strateegiaga püüab maaülikool oma keskkonnasõbralikke põhimõtteid edendada ambitsioonikamalt ka ühiskonnas laiemalt.

Oma töös jätkusuutliku arengu põhimõtteid rakendada oskavate ülikoolilõpetajate koolitamine on vaid üks tulemus, mille nimel Eesti Maaülikool järgnevad kaheksa aastat töötab. Just keskkonnateadlik mõtlemine nii ülikoolis, Tartu linnas kui ka Eestis laiemalt on eesmärk, mis näitab, kui kaugele rohelised mõtted tegelikult pürgivad. 

Rohelise ülikooli soov on teha koostööd Tartu linnavalitsusega, et suurendada sidusust Tähtvere linnaku ja Tartu linnaosade vahel, mis soodustaks omakorda keskkonnasõbralikke liiklemisviiside kasutuselevõttu. „Kuna asume ülikooliga Tartu linna piiril, on siia jõudmiseks vaja mugavaid ühendusteid – et ühistransport, jalgratta- ja kõnniteed oleksid kasutajasõbralikud. Loodetavasti aitab jalgrattaliikluse arengule kaasa ka linna plaanitav jalgrattalaenutussüsteem,“ rääkis Rohelise ülikooli projektijuht Elen Peetsmann.

Peetsmann lisas, et üks prioriteete on maaülikooli linnaku keskkonnasõbralik haldamine. „Näiteks soovime vähendada linnakus niitmist ja tutvustada võimalusi, kuidas tuua elurikkus tagasi linnaruumi“. Eesmärk omaette on linnarahvale näidata, millist teadus- ja arendustööd maaülikoolis tehakse. „Selleks plaanime rajada näiteks jalgtee koos õunapuude alleega, et tutvustada Eesti Maaülikooli aretatud puuviljasorte,“ kommenteeris Peetsmann.

Olulisemad märksõnad, millega maaülikool soovib uues tegevuskavas tegeleda, on kasutajasõbralik õpi- ja töökeskkond, sündmuste keskkonnasõbralik korraldamine, paberikasutuse vähendamine, jäätmete sorteerimine jmt.

Rohelise Ülikooli strateegiaga on võimalik tutvuda SIIN