Uudised

Väitekirja kaitsmine 05.09.2017:  Raivo Kalle - Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Raivo Kalle väitekiri "Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel / Change in Estonian natural resource use: the case of wild food plants" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 5. septembril kell 9.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on prof. Tiiu Kull, dr Renata Sõukand ja dr Rajindra K. Puri. Oponendiks on prof. Manuel Pardo de Santayana (Autonomous University of Madrid).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3660