Uudised

Õppeaasta avaaktus

Eesti Maaülikooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 peahoone aulas
(Kreutzwaldi 1A, aktuse kava leiate  SIIT).  
Pärast avaaktust toimuvad esmakursuslastele infotunnid:

Bakalaureuseõpe
1. septembril kell 13.15

Aianduse õppekava – Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) kohvik.

Kalanduse ja vesiviljeluse õppekava. Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D143.

Keskkonnakaitse õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – 2C5.

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus - 2C1.

Loodusturismi õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D178 (PKI raamatukogu).

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava – Kreutzwaldi 56/3 – 231.
 

Magistriõpe
1. septembril kell 13.15

Aianduse õppekava – Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) kohvik.

Loodusturismi õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D178 (PKI raamatukogu). 

Maastikukaitse  ja –hoolduse õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – 2C5.

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – 2C1.

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D143.

Maastikuarhitektuuri õppekava (eesti õppekeel, üldine sissejuhatus uutele üliõpilastele EMÜs) – Kreutzwaldi 5/D-korpus – 231. Õppeaasta sissejuhatus kõikidele 1. õa magistrantidele 5. septembril kell 9.15 Kreutzwaldi 5/D-korpus – 226.

Landscape Architecture masters’ study programme – orientation briefing – 1. Sept at 10:00 am Kreutzwaldi 56/3 II floor room 231 and introduction to the study year – 5. Sept at 9:15 am room 226.

Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekava (kaugõpe) – 8. septembril kell 10.15 – 12.00 Kreutzwaldi 5/D-korpus – 2C1.