Uudised

Põllumajandus- ja keskkonnainstituuti külastas Kaunase Tehnikaülikooli professor

Ajavahemikul 8.-10.08.2017.a külastas Eesti Maaülikooli Kaunase Tehnikaülikooli toiduteaduse ja –tehnoloogia osakonna professor Petras Rimantas Venskutonis, kes saabus siia Polli Aiandusuuringute Keskuse teadlaste kutsel. Eesti Maaülikooli arengufond toetab välisteadlastest koosneva töörühma kaasamist taimse bioressursi täieliku väärindamise alase teadus-ja arendustöö kvaliteedi tõstmiseks. Visiidi käigus kohtuti rektor Mait Klaasseni ja teadusprorektor Ülle Jaakmaga, et arutada võimalikke koostöökohti vaadates tulevikku, kus Balti riigid võiksid tihedamalt läbi käia panustades enam näiteks omavahelisele üliõpilas- ja teadlasvahetusele ning ühisprojektidele. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe tutvustas väliskülalisele põhjalikumalt Eesti Maaülikooli instituute ja ülikooli juures asuvaid taimede uurimise ja toiduteadusega tegelevaid osakondi, nende täpsemaid tegevusvaldkondi, laboreid ning teadustöö põhisuundi. Samuti kohtuti ja arutati ühiseid koostööhuvisid toiduhügieeni osakonna professori Mati Roastoga. Tartus veedetud päeva lõpus vaadati üle ka Tartu Ülikooli Chemicum’is teadustööks olemasolev aparatuur. Visiit päädis ühise seminariga Polli Aiandusuuringute Keskuses, kus diskuteeriti edasiste tegevuste üle. Täpsemalt oli arutusel käesoleva aasta novembrisse ja detsembrisse planeeritavad teadlastele ning ettevõtjatele suunatud seminaride korraldamine ja teemavalikud. Lisaks arutleti võimalike arengute üle teadus-ja arenduskoostöö osas.