Uudised

Alates 01.09.2017 muutub Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi senine struktuur

Alates 01.09.2017 muutub Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi senine struktuur. Osakonnad asenduvad õppetoolidega, mida juhivad tenuuriprofessorid. Õppetoole on 8: Aiandus, Elurikkus ja loodusturism,  Hüdrobioloogia ja kalandus, Keskkonnakaitse ja maastikukorraldus, Maastikuarhitektuur, Mullateadus, Taimekasvatus ja taimebioloogia, Taimetervis. Eraldiseisvate üksustena jätkavad PKI koosseisus Polli aiandusuuringute keskus ja Rõhu katsejaam.

Aianduse õppetooli hoidjaks on professor Kadri Karp. 
Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli juhiks on professor Tiiu Kull ning see õppetool ühendab endas Botaanika osakonna, Mükoloogia osakonna ja Zoloogia osakonna.
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli juhiks on professor Kalle Olli ning see õppetool ühendab endas Limnoloogiakeskuse ja Võrtsjärve Õppekeskuse. 
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli juhiks on professor Kalev Sepp ja see õppetool ühendab Keskkonnakaitse osakonna ning Maastikukorralduse loodushoiu osakonna.
Maastikuarhitektuuri õppetooli juhiks on professor Simon Bell. 
Mullateaduse õppetooli juhiks on professor Alar Astover ja see hõlmab senise Mulateaduse ja agrokeemia osakonna. 
Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli juhiks on professor Ülo Niinemets ja see õppetool ühendab endas Taimefüsioloogia osakonna ning Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna. 
Taimetervise õpetooli juhiks on professor Marika Mänd.