Uudised

Järelkonkurss PKI magistriõppe õppekavadele 2017

Eesti Maaülikool kuulutab välja järelkonkursi magistriõppe õppekavadele. Järelkonkurss toimub nendel õppekavadel, kus on veel täitmata õppekohti. Vabade õppekohtade täpne arv selgub 18. augustiks ja on nähtav Sisseastumise Infosüsteemis SAIS. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistriõppekavadest toimub järelkonkurss Aianduse, Maastikuarhitektuuri, Maastikukaitse ja -hoolduse,  Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamiseVee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia ning kaugõppes Linna- ja tööstusmaastike korralduse ja Loodusturismi õppekavadel. 
Avalduste vastuvõtt toimub vahemikus 21. – 27. august (elektroonselt SAIS kaudu või paberkandjal Eesti Maaülikooli peamajas aadressil Kreutzwaldi 1a-0038, tööpäeviti kell 9.00-15.00). 29. augustil kell 10 toimub vastuvõtukatse neile, kelle eelmise õppeastme haridus ei kuulu vastuvõtueeskirja lisa 2 järgi nende hulka, kellel arvestatakse kandideerimiseks eelmise õppeastme lõputöö või -eksami hinnet. 29. augustil hiljemalt kell 16.00 avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad. Seejärel on vastuvõetutel õppimatuleku kinnitamiseks aega 1 päev st oma õppimatulekut peab kinnitama hiljemalt 30. augustil. Täpsem info: http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope

 

Bakalaureuseõppe õppekavadel  Eesti Maaülikoolis järelkonkurssi sellel aastal ei toimu.

 

ESITA AVALDUS: