Uudised

Väitekirja kaitsmine 20.06.2017: Seyed Mahyar Mirmajlessi - Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Seyed Mahyar Mirmajlessi väitekiri "Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel / Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 20. juunil kell 10.15 Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendajateks on vanemteadur Evelin Loit ja prof. Marika Mänd. Oponendiks on prof. Franco Nigro (University of Bari Aldo Moro, Itaalia).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3359