Uudised

06.06.2017: Avalik arutelu Anne kanali äärsete puhkeobjektide kujundamisest

Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakond kutsub tartlasi osalema avalikule koosolekule, kus arutatakse Anne kanali äärsete väiksemahuliste puhkeobjektide kujundamise võimalusi. Arutelu toimub teisipäeval 6 juunil 18:00 Anne Noortekeskuses (Uus 56).

Kanali äärde loodav objekt -- milleks võib olla terrass, trepp, puhkekoht -- tõstab Emajõe äärse avaliku ruumi kvaliteeti ja kasutusmugavust. Antud tegevus on osa rahvusvahelisest interdistiplinaarsest BlueHeatlh projektist, mille eesmärgiks on uurida kuidas inimesed kasutavad veealasid ja kuidas veealade kasutus mõjutab inimeste tervist ja heaolu. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu poolt Horisont 2020 programmist.

Kujundusideede tarbeks soovime teada, millised on Teie huvid, vajadused ja ootused Anne kanali ümbruse igapäevase kasutuse osas.

Kontaktisik: Mart Külvik, telefon:521 8104