Uudised

Väitekirja kaitsmine 03.03.2017: Mailiis Tampere -  Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusge


Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mailiis Tampere väitekiri "Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas / Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 03. märtsil kell 11.15 Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendajateks on vanemteadur Evelin Loit ja teadur Henn Raave. Oponendiks on Prof. Eile Turtola (Natural Resources Institute Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3035

Väitekirja kaitsmine pidi algselt toimuma 02.02.2017 aga seoses oponendi haigestumisega lükkus kaitsmine edasi.