Uudised

Eesti teadlased andsid olulise panuse Saksamaal välja antud kureraamatusse

Trükist on ilmunud väga mahukas ja sisutihe kureraamat „Die Welt der Kraniche – Leben – Umfeld – Schutz,  Verbreitung aller 15 Arten“, millesse on olulise panuse andnud ka Eesti kureuurijad.

„896-leheküljelise raamatu näol on tegemist kõigi aegade paksema ning ilmselt ka sisukama raamatuga kurgedest,“ ütles Eesti Maaülikooli juhtivteadur Aivar Leito lisades, et raamat käsitleb eeskätt just sookurge, kellele on pühendatud suisa 762 lehekülge. Antakse põhjalik ülevaade sookure anatoomiast, käitumisest, pesitsemisest, rändest ja selle uurimismeetoditest ning liigi kaitsmisest, aga ka ekto- ja endoparasiitidest ja teistest otsestest ja kaudsetest ohtudest.

Raamatusse on andnud suure panuse ka Eesti kureuurijad – seal on ajakohased ülevaated Eesti sookurgedest ja kureuuringutest, näiteks on ka raamatus kasutatud sookure Euroopa asurkonna rändeteede kaart koostatud Aivar Leito poolt. Kaardi koostamisesse andsid aga panuse praktiliselt kõik Euroopa ja kogu maailma parimad sookureuurijad. „Samuti on raamatus mitmeid lõike ja illustratsioone, mis on koostatud Eesti kureuurijate poolt.“

Raamatu on koostanud Hartwig Prange ning selle on välja andnud Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

 

 

Eesti ornitoloogide sulest on varasemalt sookure kohta ilmunud ka eestikeelne ja inglisekeelne põhjalik raamat:

   

Mõlemat sookure raamatut, nii eesti- kui inglisekeelset, on võimalik osta PKI raamatukogust (Kreutzwaldi 5-D178) hinnaga 5.- EUR.