Uudised

Väitekirja kaitsmine 16.12.2016: Terje Tähtjärv -  Kartuli sordiresistentsuse ja kartulilehemädanikutekitaja populatsiooni uuringud Eesti sordiaretuses

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Terje Tähtjärve väitekiri "Kartuli sordiresistentsuse ja kartulilehemädanikutekitaja populatsiooni uuringud Eesti sordiaretuses / Cultivar resistance and population studies of late blight pathogen in potato breeding in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 16. detsembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on professor Marika Mänd, dotsent Eve Runno-Paurson ja vanemteadur Aide Tsahkna (Eesti Taimekasvatuse Instituut). Oponendiks on Prof. Zsolt Polgar (University of Pannonia) Ungarist

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3030