Uudised

29.11.2016 - Mahekonverents Pollis

Teisipäeval, 29. novembril toimub Polli Aiandusuuringute Keskuses Viljandimaal (Polli, Karksi vald, Viljandimaa - Vaata kaarti) mahekonverents, kus arutletakse maheaiandussaaduste tootmise, töötlemise ja turustamise edendamise teemadel.

Konverentsi välislektoriks on Iain Tolhurst Suurbritanniast, kes on maheköögiviljakasvatusega tegelenud üle 40 aasta ettevõttes Tolhurst Organic. Konvrentsil tutvustab ta erinevaid innovaatilisi agroökoloogilisi lahendusi, kuidas suurendada keskkonnasäästlikult tootmisefektiivsust köögiviljakasvatuses.

Mahepõllumajanduse olulisusest ja kasust keskkonnale annab ülevaate Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Anne Luik. Praktilisi kogemusi jagavad Eesti tunnustatud maheettevõtted. Maheköögiviljakasvatuse kogemusi jagab Margus Lille Kiltsimäe mahetalust. Mahetoodete ekspordi kogemusi jagab Loodusvägi OÜ esindaja Kristjan Õunamägi. Samuti jagab oma kogemusi mahemarjakasvatuse ja –töötlemise osas BioMari OÜ esindaja Triin Ojanurme.

Käesoleval aastal oli väga hea õunasaak ja õunamahla leidub enamuses eesti peredes. Maheõunamahla kvaliteedist ja inimesele kasulikest ja kahjulikest ühenditest räägib Eesti Maaülikooli doktorant Lagle Heinmaa. Ülevaate mahepõllumajanduse hetkeolukorrast Eestis annab Virve Järvsoo Põllumajandusametist. Mahetoodete turustamisest ja tarbimisest annab ülevaate Merit Mikk Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusest. Elen Peetsmann Eesti Maaülikooli Mahekeskusest tutvustab mahetalude ja lasteasutuste seniseid koostöökogemusi ja võimalusi tulevikuks. 

Videoülekannet konverentsist saab vaadata siit: http://video.emu.ee  

Konverentsi programm: http://www.maheklubi.ee/syndmused/2016_11_29/syndmus/mahepollumajanduse-konverents/ 

Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool. Konverents toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.

Lisainfo: Elen Peetsmann, elen.peetsmann@emu.ee, tel: 53044003