Uudised

17.11.2016: Eesti rannikumere reostuse-teemalise uuringu tutvustus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koostöös Eesti Maaülikooliga kutsub 17. novembril KIKi keskkonnaprogrammist rahastatud uuringu „Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu“ tutvustusele. Üritus toimub kell 11 Eesti Maaülikooli Metsamaja auditooriumis D-143 (Kreutzwaldi 5, Tartu).

Aastatel 2014–2016 hinnati Soome lahe piirkonda jääva Eesti rannikumere toksikoloogilist seisundit räimel, lestal ja ahvenal mõõdetud vee reostust näitavate biomarkerite kaudu.  Uuringu tulemustes kajastas räim hajusa veemassi keemilist ja ökoloogilist seisundit, ahven andis võimaluse võrrelda tulemusi sisevete näitajatega ning lest näitas setetes olevat lokaalset reostust.

Selgus, et Tallinna ja Muuga laht on reostunud ning kalad on kehvas konditsioonis, seevastu Nõva ja Käsmu lahes on märke reostusest, kuid kalad on normikohases seisundis ning Purtse jõe suudmealal täheldati põlevkivireostuse märke.

Uuringu tulemused näitasid, et ühtset ida-lääne suunalist reostuse muutusastet ei esinenud, pigem on mõjutajateks lokaalsed reostusallikad ja laevaliiklus. Uuringu tulemused toetavad antud uurimisgrupi varasemaid töid, mis näitavad, et meetodid töötavad ning biomarkeranalüüsidel on keskkonnaseires perspektiivi. Uuringuga saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Päevakava:

10.30-11.00   Saabumine, registreerumine ja tervituskohv
11.00-12.15  Läänemere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu, Arvo Tuvikene (PhD) EMÜ limnoloogiakeskuse vanemteadur
12.15-12.30    Kohvipaus
12.30-13.45    Õlireostus meres ja selle mõjud kaladele, Randel Kreitsberg (PhD), EMÜ limnoloogiakeskuse laborant
13.45-14.00    Küsimused, arutelu, kokkuvõtted

Uuringu tutvustus on avalik üritus, kuhu ootame kõiki, kellele antud teema korda läheb ja kes tahavad sellel teemal sõna sekka öelda. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha SIIN. Täname neid, kes on juba registreerunud.

Uuringu valmimist toetas KIK, kes rahastab siseriiklikust keskkonnaprogrammist valdkondlike uuringute ja arendustööde toetamist.