Uudised

Konverents "Lahemaa 45 - Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand"

6.-8. oktoobril toimub Palmse mõisas Lahemaa rahvuspargi 45 juubeliaasta raames rahvusvaheline konverents „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“. Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoida ning peamine pärandi säilitaja. Käesolev konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike jätkusuutlikkust. Selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine. Konverentsi korraldab keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreertilised teadmised kui praktiline kogemus pärandikaitse vallas, kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud. Konverentsi töökeelteks on eesti, inglise ja vene. Sünkroontõlge.

Konverentsi osalustasuks on kas 50€ kolme päeva eest või 20€ päeva eest konkreetsete päevade kaupa komplekteerides.

Registreerumine: http://conference.emu.ee/en/conferences/lahemaa-45/registration/

 

KONVERENTSI PROGRAMM

• 6. oktoober: Kultuuripärand ja kohalikud kogukonnad
9.00-10.00 Registreerimine, hommikukohv (asukoht: Palmse mõisa härrastemaja)

  10.00-13.00 Võtmeesinejad ja paneeldiskussioon 
  Moderaator: Artur Talvik (Riigikogu, Tapurla küla)
  Asukoht: Palmse mõisa aidahoone konverentsisaal

  Tervitussõnad:

  • Kalev Sepp, Eesti Maaülikooli professor
  • Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor
  • Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

  Plenaarettekanded:

  • Riin Alatalu (ICOMOS Eesti) - Maailmapärandi ja kohaliku pärandi kaitse
  • Peter Bille Larsen (IUCN, Lutserni Ülikool) - Kogukonnakeskne pärandikaitse
  • Ave Paulus (Keskkonnaamet) - Kultuuripärandi kaitse holistlik kontseptsioon: Lahemaa rahvuspark 45
  • Eelena Shatkovskaya (Kenozero RP, Venemaa) - Kultuurmaastike kaitse korraldamine Kenozero RP näitel 
  • Ülar Mark (Eesti Arhitektide Liit / Natturi küla) - Kohalikud, arhitektid, pärand

  13.00-14.00 Lõuna (kõrtsihoones)

  14.00-16.30 
  Moderaator: Siim Raie (Muinsuskaitseamet)
  Asukoht: Palmse mõisa aidahoone konverentsisaal

  • Marti Hääl  (Juminda poolsaare Selts, Tammistu küla) - Kogukonnakeskne pärandikaitse Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduses
  • Manana Tevzadze (Blue Shield, Georgia) - "Emergence of Cultural Heritage Civil Society in Georgia" Successes and Challenges of grass roots initiatives in heritage sector
  • Oliver Orro (Eesti Kunstiakadeemia) - Mis muutub pärandiks?
  • Svetlana Belova (Machaon International) - Projekt "Puitarhitektuur kultuurmaastikus - kaasaja väljakutsed"
  • Viktor Yandovsky (Moskva Riiklik Restaureerimisinstituut, Venemaa) - Kenozero RP puitarhitektuuri pärlid - tsässonad ning nende restaureerimine
  • Artur Talvik (Riigikogu / Tapurla küla) - Kohalikud ja pärand

  16.30-17.00 Kohvipaus

  17.00 Ümarlaud
  Moderaator: Riin Alatalu (ICOMOS Eesti)
  Asukoht: Palmse mõisa aidahoone konverentsisaal

  • Kuidas tagada kogukonnakeskne pärandikaitse

  19.00 Pidulik vastuvõtt Palmse mõisa härrastemajas

  • Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari pidulik vastuvõtt
  • Keskkonnaministri Marko Pomerantsi tervituskõne

  20.30 Kärt Tomingase väike õhtukontsert (klaveril Külli-Katri Esken)


  • 7. oktoober: Pärandkultuurmaastke majandamine 
  asukoht: Palmse mõisa aidahoone konverentsisaal

  Moderaatorid: Heidrun Fammler (BEF) & Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

  9.00-13.00 Võtmeesinejad ja paneeldiskussioon

  • Hannes Palang (Tallinna Ülikool) - Sustainable futures for Europe’s heritage in cultural landscapes
  • Maaria Semm, Kalev Sepp (Eesti Maaülikool) - Lahemaa pärandkultuurmaastike kaitsekorraldus

  Kohvipaus

  • Jonathan Porter (Countryscape, UK) - Landscape character: enhancing understanding and governance of cultural landscapes
  • Anda Ruskule (BEF Latvia) - Good practice on viabale grassland management, VivaGrass projekt ja selle tähtsus. 
  • Stephen Hall (Lincolni Ülikooli loomateaduste emeriitprofessor, UK) - Livestock breeds and cultural landscapes in Britain

  13.00-14.00 Lõuna

  14.00-16.00 Näidisjuhtumid

  • Rudolf Helbling (St Gallen Univeristy, Pastorizia Alpina) - Perefirmad – jätkusuutlik pärandmaastike hooldus
  • Kaja Lotman (Keskkonnaamet) - Kultuurmaastike hooldus Eesti rahvusparkides. 
  • Ennu Tšernjavski (Vanaküla küla, Aaviku farm) - Põlistõud ja metsamajandus - hobused
  • Imbi Jäetma (Kolga küla, Sae farm) - Põlistõud ja maahooldus - maalambad

  Kohvipaus

  16.30-18.00 Ümarlaud

  • Kuidas tagada pärandkultuurmaastike jätkusuutlikus – uued võimalused

  19.00 Rahvuslik õhtueine Palmse kõrtsis

  20.00 Lahemaa Rahwamuusikud võtavad tuurid üles


  • 8. oktoober - Rännakud Lahemaal

  9.00-16.00

  3 erinevat retke erinevate teemadega:

  1. Ehituspärand ja elustiil
   Palmse - Altja - Pedassaare - Natturi - Käsmu - Ilumäe - Palmse
   ​Rännakut juhivad Ave Paulus ja Leele Välja
  2. Põllumajandusmaastikud  
   Palmse - Võhma  (Diana Pärna) - Uuri küla (Imbi Jäetma) - Vanaküla (Ennu Tšernjavski) -Palmse
   Rännakut juhivad Kalev Sepp ja Kristiina Jürisoo
  3. Kohalike kogukondade algatused
   Palmse - Hara - Tapurla - Juminda - Leesi - Palmse
   Rännakut juhivad Artur Talvik ja Riin Alatalu 
    

  Konverentsile on vajalik eelnev registreerimine veebivormi vahendusel

  Kohtade arv on piiratud