Uudised

Järelkonkurss PKI magistriõppe õppekavadele

Eesti Maaülikool kuulutab välja järelkonkursi magistriõppe õppekavadele. Järelkonkurss toimub nendel õppekavadel, kus on täitmata õppekohti. Vabade õppekohtade täpne arv selgub 19. augustiks ja on nähtav Sisseastumise Infosüsteemis SAIS. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistriõppekavadest toimub järelkonkurss Aianduse, MaastikuarhitektuuriPõllumajandussaaduste tootmise ja turustamiseVee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia ning kaugõppes Aianduse õppekavadel. Avalduste vastuvõtt toimub vahemikus 22. – 28. august (elektroonselt SAIS kaudu või paberkandjal Eesti Maaülikooli peamajas aadressil Kreutzwaldi 1a-0038, tööpäeviti kell 9.00-15.00). 30. augustil kell 10 toimub vastuvõtukatse neile, kelle eelmise õppeastme haridus ei kuulu vastuvõtueeskirja lisa 2 järgi nende hulka, kellel arvestatakse kandideerimiseks eelmise õppeastme lõputöö või -eksami hinnet. 30. augustil hiljemalt kell 16.00 avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad. Vastuvõetutel on õppimatuleku kinnitamiseks siis aega 1 päev.

Kõrghariduse esimese astme (bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe) õppekavadel  Eesti Maaülikoolis järelkonkurssi ei toimu.

ESITA AVALDUS: