Uudised

Eesti Maaülikool avas kalanduse ja vesiviljeluse õppekava

Eesti Maaülikool avas sel suvel esmakordselt vastuvõtuks uue bakalaureuseõppekava „Kalandus ja vesiviljelus“, mille eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste töötamaks praktilises kalanduses (looduslike kalaressursside majandamine) ja vesiviljeluses (veeorganismide, sh kalade, vähkide, molluskite, vetikate „tootmine“).

„Kalandus on Eestis traditsiooniline ja oluline majandussektor, mis on teinud läbi suured muutused. Vesiviljelusvaldkonna arendamine on üks võimalus majanduskasvuks ning kuna kalandus on maaülikooli vastutusvaldkond, milleks meil on olemas nii vajalik teoreetiline kui praktiline baas, on meie eesmärk võtta uue õppekava avamisega juhtroll valdkonna eestvedamiseks ja professionaalse järelkasvu tagamiseks,“ selgitas Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse professor Ingmar Ott.  

Professori sõnul on avatud õppekavas hea tasakaal teoreetilise ja praktilise suuna vahel: „Maaülikoolil on  mitmeid välibaase, samuti on praktilisse poolde kaasatud nii riiklikud kui ka eraettevõtted. Peame maaülikooli õppekavade arendamise juures oluliseks, et ülikoolidiplomiga kaasneb teoreetiliste teadmiste kõrval reaalne kogemus ja oskus omandatud teadmised praktikasse rakendada.“ Praktiline väljaõpe toimub hüdrobioloogia, kalanduse ja vesiviljeluse praktikate kujul, mis toimuvad nii Võrtsjärve ääres maaülikooli limnoloogiakeskuses, kala- ja vähikasvandustes kui rannikumerel. 

Õppekava raames õpetavad tudengeid veekogude, kalanduse ja vesiviljeluse parimad asjatundjad Eestis, muuhulgas kaasatakse teiste kõrgkoolide õppejõude. Õppe kõrget professionaalset taset tõendab õppejõudude tunnustatus teaduspreemiatega ja paljudes rahvusvahelistes teadusprojektides osalemine.

Õppekava on loodud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi koostöös. 

Uuele õppekavale võetakse vastu 15 üliõpilast. Avalduste vastuvõtt toimub 21. juunist 7. juulini www.sais.ee või ülikoolis kohapeal.