Uudised

Väitekirja kaitsmine 20.06.2016: Alice Aav - Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthara infestans Baltikumi populatsioonide fenotüübiline iseloomustamine

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Alice Aava väitekiri "Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthara infestans Baltikumi populatsioonide fenotüübiline iseloomustamine. Phenotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in Baltic countries." filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 20.06.2016 kell 10.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on dotsent Eve Runno-Paurson ja  prof. Marika Mänd. Oponendiks on Dr Jadwiga Sliwka (Poola Mlochow Researsh Centre, Plant Breeding and Acclimatization Institute).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/2693