Uudised

Avalik loeng 02.06.2016: James Cresswell - "Pollination services to crops: an Estonian puzzle"

Eesti Maaülikooli Taimekaitse osakonda külastab juuni alguses tuntud ökotoksikoloog ja tolmeldamisökoloog prof. James Cresswell (Exeter Ülikool, UK), kes neljapäeval, 2. juunil kell 10:00 (Kreutzwaldi 5 - D239) esineb ettekandega teemal ' Pollination services to crops: an Estonian puzzle'.

James Cresswell on tunnustatud ökotoksikoloog ja tolmeldamisteenuste uurija, kelle uurimisteemadeks on laias laastus tolmeldamissüsteemide toimimine ja jätkusuutlikus põllumajanduskultuuride saagi  ja looduslike taimede mitmekesisuse tagamiseks. Ta uurib tolmeldamist nii individuaalsel kui maastikutasandil kasutades nii eksperimente kui matemaatilist modelleerimist.

Jooksvalt on fookuses: i) agrokeemia mõju mesilastele; ii) põllumajanduse intensiivistumise ja maakasutuse muutuse mõju tolmeldamiseteenustele ja iii) arvutisimulatsioonid tolmeldajate liikumisest ja risttolmlemisest maastiku tasandil.