Uudised

EcolChange esimene seminar esmaspäeval 23. mail kell 12.00

Uus Eesti Maaülikooli osalusega teaduse tippkeskus EcolChange kogub alles tuult tiibadesse aga juba esmaspäeval toimub esimene seminar. Seminar toimub 23. mail kell 12.00 Metsamajas ruumis 2C5 ning päevakorras on kaks ettekannet: Ülo Niinemets - “Short information about the new Centre of Excellence” ning Steffen Noe ja Dmitrii Krasnov - “Field experiments in Järvselja and perspectives”. Ettekanded on inglise keeles.

Teaduse tippkeskus EcolChange – Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskuse teaduseesmärk ulatub globaalmuutuste ökoloogia uurimisvaldkonnas molekuli tasandist kuni bioomi tasandini.

Tippkeskuses osaleb viis teadusrühma ja üks individuaalteadlane. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool.

Tippkeskuse tegevusperiood on 7 aastat, 1.03.2016 – 1.03.2023. Tööks on ette nähtud 4 436 585,27 eurot, millest 4 214756 eurot (95%) tuleb toetusena Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Tippkeskus EcolChange on üks üheksast teaduse tippkeskusest Eestis.

Tippkeskuste toetamise üldine eesmärk on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Lisainfot leiab ka SA Archimedes lehelt

Kontakt: tiia.kurvits@emu.ee, tel: 5590 8819