Uudised

Doktoritöö eelkaitsmine: Mailiis Tampere - Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas

Esmaspäeval, 2.mai kell 10.00 toimub metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 2A41 põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mailiis Tampere väitekirja "Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil (Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas)" eelkaitsmine. Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja teadur Henn Raave.