Uudised

Rohelise ülikooli küsitlus

Rohelise ülikooli teemalisest küsitlusest ja arutelust on möödas aastaid. Et uuendada rohelise ülikooli strateegiat ja eesmärke ning planeerida edasisi tegevusi vajame Teie arvamust! Antud küsitluse eesmärgiks on selgitada välja hetkeolukord ja teada saada, milline on EMÜ üliõpilaste ja töötajate keskkonnaalane teadlikkus ning valmisolek keskkonnasõbralikumateks muutusteks. Ühtlasi aitavad küsitluse vastused seada prioriteete, kus on arenguid kõige kiiremini vaja, seega Teie sisend on väga oodatud. Küsitlusele saab vastata kuni 3. maini. Vastamine võtab aega 5-10 min. Link küsitlusele: https://docs.google.com/forms/d/1OPdm1Byw5yBk57JXzN1w-IqlZvlUJpf46Ssxpl870pQ/viewform?hl=ee

Küsitlust viib läbi EMÜ rohelise ülikooli töörühm projekti „Eesti Maaülikooli roheline kontor“ raames, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohelise ülikooli töörühm:
http://www.emu.ee/ylikoolist/roheline-ylikool/