Uudised

MÄRKA! APRILL! - Maastikuarhitektuuri kuu 2016

Aprill on teadupärast rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kuu.Eestis toimub selle tähistamine juba kaheksandat aastat. Programmi eestvedajaks on MTÜ Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS). Maastikuarhitektuuri tudengite jaoks annab see võimaluse tutvustada oma õpitavat eriala ning näidata, millega see tegeleb. Lisaks fotovõistlusele koos pop-up välknäitustega toimub seeria erinevaid üritusi, nende hulgas workshopid ja töötoad, rattamatk, piknik ning installatsioon avalikus linnaruumis. Aprillikuu lõpetab seminar, kus võetakse kokku toimunud üritused, kuulutatakse välja fotovõistluse paremad tööd ning pannakse aprillile väärikas punkt ühise koosviibimisega. 2016. aasta üldteemaks on „Märka!“, mille esmane eesmärk on muuta maastikuarhitektuuri rohkem märgatavamaks nii Tartu linnapildis kui ka Maaülikoolis. Iga aprillikuu raames toimuv üritus on seotud üldteemaga, lisades alaürituse pealkirja ette „Märka!“. NB! Avatud on fotokonkurssi "Märka! Linnamustreid!" rahvahääletus Facebookis.

Üritused toimuvad nii Tartu kesklinnas kui ka Eesti Maaülikooli linnakus. Kesklinnas toimuvate intallatsioonide ja aktsioonidega soovitakse tähelepanu pöörata väga aktuaalsele Tartu kesklinna üldplaneeringule, et väljendada maastikuarhitektuuri seisukohta parkide hoonestamise teemal. Teiseks päevakohaseks käsitletavaks teemaks on valitud jalakäijate turvalisus ülekäiguradadel. Viimase poole aasta jooksul toimunud õnnetuste arvu tõusu valguses soovitakse üle vaadata ülekäiguradade vaatekoridoride avatus.

Eesti Maaülikooli linnakus toimuv installatsioon toob tähelepanu kõige suuremale valukohale linnakut ühendavas jalakäijatevõrgustikus. Soovitakse öelda, et maastikuarhitektuuritudengid on olemas ja julgevad näidata, mis muutuseid on vaja teha.

Prognoositavaks osalejate arvuks on kõikide ürituste peale kokku 25-35 EMÜSi liiget, 10-15 EMALi liiget, 10-15 Maastikuarhitektuuriosakonna tudengit. Kokku puutub ja on mõjutatud Aprillikuu üritustest veel teiste Maaülikooli instituutide tudengid ning Tartu linnakodanikud avalikus ruumis.

Üritusi viib läbi EMÜS, abistab Eesti Maastikuarhitektide liit. 

Kava:

1.-31. aprill - Märka! Jalakäija!

4.  aprill - Märka! Läbimurre!

6. aprill - Fotovõistluse fotode laekumise tähtaeg

8. aprill - Märka! Töötav maastikuarhitekt!

13. aprill - Märka! Filmiõhtu!

16. aprill - Märka! Rattaretk!

18. aprill - Märka! Linnamuster!

15.-17. aprill - Märka! Vista!

30. aprill - Märka! Lõpuseminar! (EMÜSi sünnipäev) 

1. mai - Märka! Piknik!

Täpsema info konkreetsete ürituste kohta leiate Facebooki lehelet Aprill 2016 ( https://www.facebook.com/aprill2016 )