Uudised

Ilmunud on Setomaa koguteose looduse köide

Viieköitelisena plaanitud Setomaa koguteose sarjast ilmus mahukas Setomaa looduse köide. Raamatuesitlused toimuvad 26. veebruaril kell 16.00 Eesti loodusuurijate seltsi majas (W.Struve 2, Tartu) ja 4. märtsil kell 14.00 Obinitsa seto muuseumitares. Uut kogukat raamatut on võimalik soodsa hinnaga - 35 eurot - osta ka PKI raamatukogust (Kreutzwaldi 5 - D178).

544 leheküljelises raamatus leidub põhjalikke kirjeldusi, pilte ja skeeme Setomaa looduse kõikidest valdkondadest, nii siit- kui sealtpoolt Petserit. Eluta looduse peatükkides antakse ülevaade kivimitest ja maavaradest, muldadest, kliimast ja veest; elusa looduse osades kirjeldatakse siin leiduvaid taimi ja loomade erinevaid rühmi. Peale selle on koguteose köites juttu Setomaa metsadest ja maastikest ning nende kasutamisest ja kaitsest. Köite lõpus on toodud ka Setomaa kohanimede mitmekeelne võrdlustabel ja register. Raamatu põhitekst on eesti keeles, kuid lisatud on põhjalikud kokkuvõtted inglise, vene ja seto keeles. Neljas keeles on ka illustratsioonide allkirjad. 
Raamatu väljaandja on Eesti rahva muuseum, koostajateks on EMÜ PKI professor Mart Külvik ning Katre Palo ja Ivar Puura. Artiklite autoreid on kokku 59, raamatu peatoimetajaks on Mare Aun. Raamatu ilmumisega muutub seto keel veelgi rikkamaks, sest nüüd on paljud loodusteaduslikud mõisted, mis seni keelest puudusid, leidnud omale setopärase vaste.

Śoo raamat tege tutvas Setomaa elolda ja eloh luudusõga ni näütäs näide kasotusõvõimaluisi.

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium

Varem on Setomaa koguteose sarjast ilmunud Setomaa vanema ajaloo köide (2009, 480lk)
http://www.erm.ee/et/pood/valjaanded/muud-trukised/setomaa-2

 

http://www.elus.ee/
http://www.obinitsamuuseum.ee/
http://www.erm.ee/et/pood/avaleht/setomaa‑1‑loodus​