Uudised

Väitekirja kaitsmine: Diego Sanchez de Cima - Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses 

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Diego Sanchez de Cima väitekiri "Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses. Soil properties affected by cover crops and fertilization in a crop rotation experiment" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mullateaduse erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 11.02.2016 kell 11.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on dots. Endla Reintam ja prof. Anne Luik. Oponendiks on Dr.Thomas Keller (Agroscope (Switzerland), Swedish University of Agricultural Sciences)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/2449