Uudised

Eesti taimeteadlaste debatt mainekas teadusajakirjas seostab suureskaalalisi protsesse elurikkuse kujunemisega

Maailma ühes juhtivas teadusajakirjas Science ilmus debatt, kus liigifondi ja taimede mitmekesisuse ja produktiivsuse seoste üle arutlesid ühelt poolt Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Lauri Laanisto ja teiselt poolt Tartu Ülikooli professorid Meelis Pärtel ja Martin Zobel.

Ökoloogidele on juba aastakümneid palju mõtteainet pakkunud taimede mitmekesisuse ja nende produktiivsuse vahelised seosed maailma eri paigus. Debati käigus jõuti järeldusele, et liigifondi teoorial tuginevad metoodikad, mis rõhutavad suureskaalaliste evolutsiooniliste ja biogeograafiliste protsesside võtmetähtsust taimekoosluste mitmekesisuse kujundamisel, võimaldavad paremini mõista, kuidas need seosed kujunevad.

Nimelt eeldavad mõned taimeökoloogilised mudelid, et koosluse produktiivsus mõjub liigirikkusele positiivselt vaid teatud lävendini, ent seejärel muutub tänu kõrgele elurikkusele konkurents koosluse sees mitmekesisust pärssivaks. Kuid Lauri Laanisto ja Sussexi Ülikooli emeriitprofessor Michael J. Hutchingsi analüüs näitas, et mitmekesisuse ja produktiivsuse vaheline seos sõltub palju enam hoopis suureskaalalistest protsessidest, nagu liigitekke ja regionaalsete levikumustrite sünteesina liigifondi kujunemisest. Traditsiooniliste ökoloogia teooriate poolt rõhutatavad lokaalsed mõjuallikad, nagu liikidevaheline konkurents, on Laanisto arvates pigem teisejärgulise mõjuga.

Debatis sai kinnitust arusaam, et ökoloogiliste tagajärgede põhjusi ei tohiks otsida üksnes kohapealt, vaid arvesse tuleb võtta ka regionaalsel skaalal, või veelgi ulatuslikumatel ruumi- ja ajaskaaladel aset leidvaid protsesse, mis vastutavad elurikkuse üleilmsete mustrite kujundamise eest.

Debati aluseks oli Fraser jt käesoleval suvel avaldatud artikkel "Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness": http://www.sciencemag.org/content/349/6245/302.abstract

Lauri Laanisto ja Michael J. Hutchingsi analüüsi leiab siit: http://www.sciencemag.org/content/350/6265/1177.1.abstract

Ja Fraser jt vastulause siit: http://www.sciencemag.org/content/350/6265/1177.2.abstract

 

Vaata ka selleteemalist blogipostitust:

https://niinemetslab.wordpress.com/2015/12/11/new-paper-published-comment-on-worldwide-evidence-of-a-unimodal-relationship-between-productivity-and-plant-species-richness/