Uudised

Maaelu Edendamise Sihtasutus maksab kahele PKI üliõpilasele stipendiumi

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksab taas ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele. Sel aastal pälvisid ühekordse õpitoetuse suurusega 500 eurot kaks Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi tudengit: Diana Salf, kes õpib põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval, ning Katrina Lang, kes õpib vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekaval. 

Toetuse taotlemiseks tuleb õpilasel täita ankeet, kus tuuakse välja oma erialane tegevus nii koolis kui kooliväliselt ning kirjutatakse essee, kus selgitatakse, kuidas seotakse oma tegevus maaeluga nüüd või tulevikus. Lisaks arvestatakse keskmist hinnet ning kooli soovituskirja. Sel aastal esitas taotluse toetuse saamiseks 11 üliõpilast.

„Kuna stipendiaadid valitakse välja taotluste alusel, siis on oluline, et taotlusankeedid oleks hoolikalt täidetud. Seega on lisaks õpilaste enda kirjapandule oluline ka koolipoolne soovitus ning seetõttu julgustame koole igati oma tublisid õpilasi kiitma,“ rääkis Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige ja toetuste andmise komisjoni esimees Andres Vinni.

Toetusesaajad määrab komisjon, kuhu kuuluvad Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, ajalehe Maaleht ning sihtasutuse Erametsakeskus esindajad.Allikas: Maaelu Edendamise Sihtasutus