Uudised

Väitekirja kaitsmine: Berit Tein - Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Berit Teini väitekiri "Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile. The effect of farming systems on potato tuber yield and quality"  filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 04.12.2015 kell 11.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajaks on dotsent Are Selge ning kaasjuhendajateks teadur Viacheslav Eremeev ja vanemteadur Evelin Loit. Oponendiks on prof. Dr Paul C Struik (Wageningen UR, Holland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/2438