Uudised

Põllumajandus ja keskkonnainstituudi osakonnad pälvisid tunnustust

6. novembril toimunud Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel kuulutati välja Eesti Maaülikooli Aasta Tegu 2015, mille laureaadiks tunnistati SMEAR Estonia jaam. Projekti koordinaatoriks on Taimefüsioloogia osakonna vanemteadur Steffen Manfred Noe.
Teaduse populariseerimise auhinna I preemia pälvis mullateaduse valdkonna populariseerimise eest Mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel. Teaduse populariseerimise auhinna II preemia pälvis Limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.
Ülikoolisisese koostööprojekti auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele“. Projektijuhid: professor Haldja Viinalass ja teadur Reet Karise. Ülikoolisisesed partnerid: Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimekaitse osakond (teadur Reet Karise, professor Marika Mänd); Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond (teadur Indrek Keres); Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Loomageneetika ja tõuaretuse osakond (professor Haldja Viinalass, doktorant Priit Pihlik); üliõpilased Risto Raimets, Kristin Pannerlein, Heili Kaasiku, Riin Muljar, Kaisa Talimaa. Projekti oli kaasatud mitmeid välispartnereid ja kutseliite.

Mis on SMEAR Estonia jaam? Vastuse sellele leiate nende kodulehelt (http://smear.emu.ee/)
või ajalehest
Maaülikool nr 252 - 27.08.2015: