Uudised

Põllumajandus ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents 19.11.2015

Eesti Maaülikooli põllumajanduse ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents toimub 19. novembril 2015 Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a). Peaesinejaks on PKI maastikuökoloogia professor Robert Gerald Henry Bunce. Doktorantide ettekannete pikkuseks on 15 minuti ja lisaks 5 minutit küsimustele vastamiseks. Palume ettenähtud ajalimiidist kinni pidada. Lisaks suulistele ettekannetele on oodatud doktorantide stendiettekanded (sobivad ka varem teistel konverentsidel esitatud). Palume konverentsist osavõtuks registreerida ja stendettekandest teatada Registreerimisvormi vahendusel (registreerimine suletakse kolmapäeval, 18. novembril, kell 16.00). Lisatud päevakava.

Päevakava

8.30 Registreerimine

9.00 Avasõnad  Aret Vooremäe, PKI direktor

9.10 Plenaarettekanne.  Prof. Bob Bunce – Assessment of change in landscapes and vegetation

Doktorantide ettekanded

10.00 Alisa Krasnova – CO2 fluxes at SMEAR Estonia

10.20 Marek Maasikmets – Determination of air emissions from diffusive sources

10.40 Sirli Pehme – Loodusliku ja kultuurheina kasutamine lisasubstraadina sõnnikust biogaasi tootmisel – keskkonnamõjud läbi olelusringi

11.00 -11.20   Kohvipaus

11.20 Katrin Saar – Kliimamuutuse ja eutrofeerumise mõju fosfori vormide jaotumisele järvede settes

11.40 Mailiis Tampere – Lämmastiku ja kaaliumi leostumine rohumaal sõltuvalt väetamisest ja lämmastiku normist

12.00 Kristel Panksep – Toksiliste sinivetikate tuvastamine ja arvukuse hindamine Eesti suurjärvedes

12.20 Diego Sànchez de Cima – Soil properties affected by different farming managements.

12.40- 14.00 Lõuna

14.00 Riin Muljar – The effect of kaolin and the microbial biopesticides Prestop Mix and BotaniGard on the respiratory physiology and longevity of bumblebees

14.20 Reelika Rätsep – Puuviljade ja marjade biokeemiline koostis mõjutatuna kasvatustehnoloogiatest

14.40 Luta Lopp – The cost of clonal propagation in plants?

15.00 - 15.20 Kohvipaus

15.20 Pille Tomson – Ajaloolise alepõllunduse mõjust Eesti metsakooslustele     

15.40 Dmitrii Krasnov –​ Microtopographical heterogeneity of hemiboreal forest.

16.00 Annika Konovalov – Must-toonekurgede pesitsusökoloogia uuring levila põhjapiiril paljastab madala pesitsusedukuse põhjused


Konverentsist on oodatud osa võtma kõik PKI magistrandid, doktorandid ja teadurid, õppejõud.

Info: Marika Mänd (marika.mand@emu.ee), Kristel Kirsimäe (kristel.kirsimae@emu.ee)